PZU

Artur Królikowski PZU SA Oddział Gdynia ul. Plac Kaszubski 8

Oferta PZU

Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów. Ochroną ubezpieczeniową może być objęte również mienie ruchome osób bliskich:

  • mechanicznych zarejestrowanych w Polsce,
  • pojazdów samochodowych,
  • motocykli,
  • motorowerów,
  • ciągników rolniczych i przyczep, a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych.
  • mechanicznych zarejestrowanych w Polsce,
  • pojazdów samochodowych,
  • motocykli,
  • motorowerów,
  • ciągników rolniczych i przyczep,a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych.
Sprawdź ofertę

Dlaczego wybrać PZU?

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Jako spadkobierca ponad 200-letniej tradycji, PZU od wielu lat zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego.

Grupa PZU oferuje swym klientom najszerszą gamę produktów na polskim rynku ubezpieczeniowym. W ramach podstawowej działalności ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe, klienci Grupy PZU mają do wyboru blisko 200 rodzajów ubezpieczeń.

Czołowa pozycja Grupy PZU na polskim rynku usług ubezpieczeniowych i finansowych znajduje potwierdzenie w wielu niezależnych rankingach prasowych i konkursach.

Najnowsze artykuły