PZU

Artur Królikowski PZU SA Oddział Gdynia ul. Plac Kaszubski 8

Ach te definicje …

Twoje mienie narażone jest na wiele nieprzewidzianych sytuacji. Zalanie, pożar, włamanie, dewastacja czy np. szkoda wywołana zachowaniem Twojego zwierzaka to tylko niektóre zdarzenia mogące mocno skomplikować życie i przysporzyć wielu trosk.  Również w tym wypadku wybór dobrego ubezpieczenia jest niezwykle ważny.

Za niską składką często idą wyłączenia, które w rzeczywistości mocno ograniczają odpowiedzialność ubezpieczyciela. Zwróć uwagę co oznaczają w warunkach ogólnych definicje poszczególnych zdarzeń losowych.

Po szkodzie może się okazać, że np. pożar czy powódź w Twoim rozumieniu jest czym innym w pojęciu ubezpieczyciela …